Bemutatkozás

Jogi diplomámat 2004-ben a Debreceni Egyetemen szereztem Cum Laude minősítéssel. Diplomadolgozatom a számítógépes bűnözésről íródott.

A jogi diploma megszerzését követően az Amerikai Egyesült Államokba utaztam, ahol a Kalifornia állambeli Oaklandban található EF Education Mills College-ban töltöttem két szemesztert. Az Egyesült Államokban tartózkodásom ideje alatt lehetőségem nyílt az amerikai jogrendszer – ezen belül a büntetőjog – alapos tanulmányozására és olyan híres büntetőperek figyelemmel kísérésére, mint Michael Jackson gyermekmolesztálási ügye.
Az Egyesült Államokban tartózkodásom ideje alatt a Bay Area Alternative Press-nél dolgoztam az EF Education internship programjának résztvevőjeként.

Magyarországra való visszatérésem után ügyvédjelöltként helyezkedtem el egy büntetőügyekre specializálódott érdi ügyvédi irodában, amelynek legfontosabb büntetőügye 2005-ben a példátlan sajtónyilvánosságot kapott Mortimer ügy volt. 2005. és 2010. között napi szinten láttam el védői feladatokat a Budaörsi Városi Bíróság, a Budakörnyéki Bíróság és a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt. Ebben az időszakban szabálysértési-, és büntetőügyek mellett cégügyekkel és klasszikus polgári jogi szerződésekkel is foglalkoztam.

A jogi szakvizsga letétele után Budapesten nyitottam meg egyéni ügyvédi irodámat az V. Kerületben, a Báthory utcában. Számos nagy tárgyi súlyú büntetőügyben láttam el terhelti védelmet az elmúlt években a Kúria és az Ítélőtábla előtt. Működési területem Budapesten és Pest Vármegyén kívül Kelet-Magyarországra is kiterjed.

2013-ban csődjogi szakjogász diplomát szereztem a Pécsi Tudományegyetemen. Jeles minősítésű diplomadolgozatom címe: A munkaviszony megszüntetésének szabályai a megváltozott munkajogi szabályozás tükrében. Időközben ügyvédi irodám székhelyét a zajos és forgalmas belváros után a Városliget melletti Diplomatanegyedbe helyeztem át.

Nyelvtudás:

– felsőfokú tárgyalóképes angol,
– középfokú német
– alapfokú latin.

Ügyvédi iroda

Publikációs lista:

 • Az elévülés általános szabályai
 • Elévülés az adójogban
 • Jegyzett tőke felemelése Kft. esetén
 • Fizetési meghagyás
 • Európai fizetési meghagyás
 • Munkaviszony jogellenes megszüntetése a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján
 • Munkaviszony megszűnése és megszüntetése a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján
 • Felelősségi szabályok a munkaviszonyban
 • Végkielégítés munkaviszony megszűnése esetén a 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint
 • Foglaló
 • Közösségi adószám
 • Késedelmi kamat
 • Visszterhes vagyonátruházási illeték
 • Visszterhes vagyonátruházási illetékmentesség
 • Ajándékozási illetékmentességek és illetékkedvezmények
 • Ajándékozási illeték
 • Bírósági eljárási illetékek
 • Bírósági illetékmentesség és illetékkedvezmény
 • Az elbirtoklás
 • A baleseti adó
 • Öröklési illetékmentességek és illetékkedvezmények
 • Öröklési illeték
 • Próbaidő munkaviszony esetén a 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint
 • Munkavállalói károkozás megtéríttetése, a munkáltatói fizetési felszólítás
 • Adófizetési biztosíték
 • Panaszkezelés (visszaélés-bejelentési rendszer) a mikrovállalkozásoknál
 • Pénzmosás elleni tudnivalók
 • A pénzmosás elleni ügyfél átvilágítás végrehajtása az üzleti kapcsolat létrejöttekor
 • A pótbefizetés