Bűnügyek

Ha idézést kapott büntetőügyben és azonnali védelmet szeretne, hívjon a 06 30 3098295 telefonszámon.

VÉDELEM BÜNTETŐÜGYBEN

VÁDALKU

KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁS
BÜNTETÉS KORLÁTLAN ENYHÍTÉSE

GONDOSKODJON IDŐBEN A SZAKÉRTŐ JOGI KÉPVISELETRŐL

A büntetés elkerülése, csökkentése elérhető az alábbi módokon:

KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁS

BÜNTETÉS KORLÁTLAN ENYHÍTÉSE

VÁDALKU

A védő az esetleges egyezségkötés – „vádalku” – során képviseli ügyfelét. Amennyiben vádalkut szeretne kötni, közvetítői eljárásban az eljárás megszüntetését vagy a büntetés korlátlan enyhítését szeretné, A védő az esetleges egyezségkötés – „vádalku” – során képviseli ügyfelét. Amennyiben vádalkut szeretne kötni, a büntetés korlátlan enyhítését szeretné, jelentkezzen személyes konzultációra telefonon a 06 30 3098295 számon.

Védő meghatalmazása esetén a bírósági tárgyalások a vádlott távollétében is megtarthatóak. A védő képviseli bírósági szakban a távollévő ügyfelét. Nem kell megjelennie a terheltnek a tárgyaláson, ha előzetesen lemondott a tárgyaláson való jelenlét jogáról és ezt a bíróság ezt elfogadta.

Minél hamarabb hatalmaz meg védőt, annál nagyobb az esély a kedvező kimenetelre. Ne terhelje magát szándéka ellenére. Ne veszítse el azokat az értékeket, amelyek igazán fontosak: család, egészség, megélhetés és szabadság.

Az első kihallgatáson tett vallomás ügydöntő lehet, ha nincs védője, akaratlanul is megterhelheti magát. (Információhiány és téves feltevések miatt.)

Emellett a nyomozóhatóság a kihallgatáskor 72 órára őrizetbe veheti a gyanúsítottat a Be. 274. § (3) alapján, ezután az ügyészség indítványt tehet a letartóztatásra, amelyet először 30 napra rendel el a bíróság.
A letartóztatást nemcsak súlyos bűncselekmény esetén rendelhetik el, hanem akkor is, ha azt feltételezik, hogy a gyanúsított elrejtőzne, vagy befolyásolná a tanúkat, vagy megsemmisítené a bizonyítékokat. Az őrizetbevételre és a letartóztatásra az eljárás alatt bármikor sor kerülhet, ha a hatóság szerint fennállnak a feltételei.

Ha tapasztalt védőt hatalmaz meg, akkor biztos lehet abban, hogy az ügy megfelelő kezekben lesz. Egyes esetekben azonban nem szükséges védő meghatalmazása, ennek felmérése konzultáció során lehetséges. Utóbbi esetben az objektív konzultációval jelentős összeget takaríthat meg.

Szerezze meg az ügyére vonatkozó nélkülözhetetlen információkat < JELENTKEZZEN KONZULTÁCIÓRA HÍVJON A 06 30 309 8295 számon és foglaljon konzultációs időpontot szakértő ügyvéddel.

Győződjön meg a szaktudásról, olvassa el a fő szakterületekről írt publikációkat.

Sikkasztás

Cserbenhagyás

Rágalmazás

Zaklatás

Ittas járművezetés

Segítségnyújtás elmulasztása

Közokirat-hamisítás

Zsarolás

Kapcsolattartás akadályozása

Mit tehet a védő nyomozati szakban?

Letartóztatott gyanúsított esetén indítványt tehet a letartóztatás megszüntetésére, vagy indítványozhatja azt, hogy a letartóztatás helyett bűnügyi felügyelet rendeljenek el óvadék letétele mellett. Bűnügyi felügyelet esetén egy lakást, vagy meghatározott területet nem lehet elhagyni.

Mi a gyanúsított problémája nyomozati szakban?

Míg a nyomozóhatóság módszeresen gyűjti a bizonyítékokat a terhelt ellen, a terhelt védő nélkül gyakorlatilag semmit nem tud tenni, a jogait nem tudja megfelelően gyakorolni.
Bár a törvény szerint senkit nem lehet kötelezni az ártatlanság bizonyítására, a gyakorlatban a terhelt a védekezése során az ártatlanságát kell bizonyítsa, ami védő nélkül igencsak nehéz, mondhatni lehetetlen feladat. Ezért véleményem szerint, ha valakinek a lehetőségei megengedik, több védőt is célszerű megbízni a védelem ellátásával komoly ügyekben.

Mik a meghatalmazás elmaradásának főbb okai?

  • Anyagi okok. A védők többnyire a meghatalmazás aláírásakor, egy összegben kérik a megbízási díjat. Azonban van lehetőség részletfizetésre és arra, hogy tárgyalásonként kerüljön sor a díjfizetésre. A terhelt még akkor is jól járhat, ha csak a nyomozati szakra, vagy az alatt csak meghatározott időre ad meghatalmazást a védőnek.
  • Számos terhelt úgy véli, hogy bűnösség elismerése esetén a kiszabandó büntetés mértékét a védő már nem tudja befolyásolni. Valójában a védő még akkor közre tud működni enyhébb büntetés kiszabásában, ha a védence beismerő vallomást tett. A cselekmény jogi minősítése jogkérdés, amely a kiszabható büntetési tételt meghatározza. A védői közreműködés tehát enyhébb büntetés kiszabását eredményezheti.
  • Sokan tartanak attól, hogy a védő nem lesz elérhető, nem tájékoztatja az ügyfelét, nem továbbítja az iratokat. A megbízási díj egyösszegű, előre fizetésénél merülhet fel ilyen gond.

VÉDŐI TEVÉKENYSÉG

Terheltek védelme több mint 1000 büntetőügyben, 2005. októbere óta megszakítás nélkül.

Szakterületek többek között: közlekedési büntetőügyek, rágalmazás, becsületsértés, gazdasági büntetőügyek -sikkasztás, hűtlen kezelés, informatikai büntetőügyek, személy és vagyon elleni ügyek.

Sok száz felmentő ítéletet tartalmazó jogi könyvtár.

PRAKTIKUS TANÁCSOK GYANÚSÍTOTTAKNAK

1. TanácsAz első nyomozati kihallgatáson meghatalmazott védővel jelenjen meg és soha senkivel ne beszéljen az ügyről csak a meghatalmazott védővel, aki ügyvédi titoktartásra köteles.
2. TanácsNe rögtönözzön és soha ne nyújtson be a hatóságnak iratokat a védő megkérdezése és hozzájárulása nélkül.
3. TanácsNe gondolja azt, hogy a büntetőeljárásban helyesebb döntéseket hoz, mint egy tapasztalt védő.

SÉRTETTI KÉPVISELET

Sértetti képviselet a feljelentéstől a büntetőbíróság előtti kárigény érvényesítésen át a kártérítés végrehajtásáig.

A sértettnek a büntetőeljárás során ún. polgári jogi igényt kell előterjesztenie, ha kártérítési igényt kíván érvényesíteni.

A polgári jogi igénynek tartalmaznia kell:

a) a terhelt ismert természetes személyazonosító adatait, az eljáró bíróság vagy az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság megnevezését és az ügy számát,
b) a bíróság ítéleti rendelkezésére irányuló határozott kérelmet, különösen a követelés összegét vagy mennyiségét,
c) a polgári jogi igénnyel érvényesíteni kívánt jogot,
d) az érvényesíteni kívánt jogot és az ítéleti rendelkezésre irányuló kérelmet megalapozó tényeket.

e) a polgári jogi igény érdemi elbírálása esetére a teljesítés módját és helyét,
f) a sértettnek az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a polgári jogi igénynek a polgári bírósághoz történő továbbításához hozzájárul-e.

A kárigény gyors, szakszerű érvényesítéséhez szükség van büntetőügyekben járatos jogi képviselőre.

SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ

A konzultáció folyamata:

  1. A konzultáció elején történik az ügyfél beazonosítása,
  2. Ügyfél tényelőadása a cselekménnyel összefüggésben.
  3. Az eljárás iratainak tanulmányozása. (Nagy terjedelmű irat átadása esetén a konzultáció folytatásának elhalasztására kerül sor.)
  4. A gyanúsítás/vád tárgyává tett cselekmény jogi minősítésének, illetve attól eltérés lehetőségének megállapítása az iratanyag alapján.
  5. A gyanúsítás/vád tárgyává tett cselekmény miatt kiszabható legvalószínűbb büntetés, joghátrány előrejelzése és közlése az ügyféllel. (Arra az esetre, ha az ügyfél védekezést nem terjeszt elő, és a gyanúsítási/vádirati tényállás nem változik.)
  6. Állásfoglalás abban a kérdésben, hogy eljárás megszüntetés, enyhébb joghátrány kiszabása, illetve felmentés a segítségünkkel valószínűsíthető-e.

A konzultáció díja megkezdett óránként bruttó 20.000. Ft amely beleszámít a megbízási díjba, ha a meghatalmazás aláírásra kerül a konzultáció alkalmával, vagy a konzultációt követő 72 órán belül.
Konkrét védekezési stratégia megállapítására megbízás alapján kerül sor.