bűnügyi nyilvántartás és priusz

Mit veszíthet azzal, ha bűncselekmény elkövetése miatt elítélik?

Ha jogerősen megállapítják a bűnösségét és az ítélet jogerőre emelkedésének napján nem mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, bekerül a bűntettesek nyilvántartásába. Ez azt jelenti hogy az Ön erkölcsi bizonyítványában szerepelni fog az hogy büntetett előéletű. A köznyelv ezt priusznak nevezi. A priusz következményeit nem szükséges bőven ecsetelnünk: a bűntettesek nyilvántartásában szereplő személy nem tölthet be olyan munkakört amelynek feltétele a tiszta erkölcsi bizonyítvány illetve egyes hatóságok is megkövetelik a tiszta erkölcsi bizonyítványt.

Hogyan lesz tiszta az erkölcsi bizonyítványa jogerős elítélés esetén?

iszta az erkölcsi bizonyítványa, azaz nem szerepel a bűntettesek nyilvántartásában az, aki megrovásban részesült, illetve az akit bíróság próbára bocsátott. A megrovás és a próbára bocsátás ugyanis nem büntetés hanem intézkedés

Nem szerepel a bűntettesek nyilvántartásában az a jogerősen elítélt személy aki az ítélet jogerőre emelkedésének napján mentesült az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. Pl. pénzbüntetés kiszabása esetén.

Felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabása esetén a próbaidő leteltének napját követően kerül ki a bűntettesek nyilvántartásából az elítélt.

Szabadságvesztés büntetés esetén a büntetés kitöltését követően a törvényben meghatározott idő elteltével (a büntetés kitöltését, vagy a végrehajthatóság megszűnését követő maximum 10 évig szerepelhet az elítélt a bűntettesek nyilvántartásában)

A jogerősen elítélt személyek az ítélet hátrányos jogkövetkezményei alól a következőképpen mentesülhetnek:

• az ítélet jogerőre emelkedésének napján,
bírósági mentesítés folytán,
• kegyelmi mentesítés útján, melyet a köztársasági elnök gyakorol.

ellékbüntetés kiszabása esetén az elítélt mentesítésére nem kerül sor addig, ameddig a mellékbüntetés végrehajtása be nem fejeződött.

A mentesített személy büntetlen előéletűnek tekintendő, tehát nem lesz priusza. Ugyanakkor szükséges megjegyezni hogy adatai a bűnügyi nyilvántartás részét képező, a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában fognak szerepelni.

Mit jelent a bírósági mentesítés, lesz-e priusza annak akit a bíró mentesített?

A bíróság kérelemre mentesítheti azt a szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt személyt, aki erre érdemes és a büntetése felét már kiállta. A bíróság a mentesítéssel kapcsolatos döntése meghozatala során figyelembe veszi az elítéltnek a büntetés letöltése során tanúsított magatartását, illetve azt hogy jóvátette-e az elítélt az általa okozott sérelmet. A bíróság által mentesített személy nem szerepel a bűntettesek nyilvántartásában, tehát nincsen priusza.

Az előzetes bírósági mentesítés

A bíróság nemcsak a végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt személyeket mentesítheti, hanem kérelemre előzetes mentesítésben részesítheti azt a felfüggesztettre ítélt személyt is, aki erre érdemes. Előzetes mentesítés esetén tehát egyáltalán nem lesz priusza a felfüggesztettre ítélt személynek.

A mentesítésben részesült személyek bűnügyi nyilvántartása

A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen személyek nyilvántartásában annak az adatait tartják nyilván akinek a mentesítés következtében törölték az adatait a bűntettesek nyilvántartásából. Annak az adatai is szerepelnek ezen nyilvántartásban akivel szemben a bíróság mellőzte a büntetés kiszabását, akit próbára bocsátották, aki megrovásban részesült, illetve akivel szenben a felmentő ítélet mellett kényszergyógykezelést, elkobzást, vagyonelkobzást rendeltek el. Az adatkezelés ideje ezen bűnügyi nyilvántartás esetén a mentesítés beálltát követő legfeljebb nyolc év.

Egyéb tudnivalók a bűnügyi nyilvántartásról

A bűnügyi nyilvántartások több egymástól elkülönült nyilvántartást foglalnak magukba:
• a bűntettesek nyilvántartását,
• a büntetőeljárás hatálya alatt álló személyek nyilvántartását,
• a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló büntetlen előéletű személyek nyilvántartását,
• a kényszerintézkedés hatálya alatt álló személyek nyilvántartását

A fenti nyilvántartások a személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásával egyetemben alkotják a bűnügyi nyilvántartási rendszert.

Mint fent olvasható, a büntetőeljárás hatálya alatt álló személyek nyilvántartása önálló nyilvántartás, melyben az adatok a nyomozás megszüntetéséig, illetve az eljárás jogerős befejezéséig szerepelnek. Bűnösséget megállapító jogerős határozat esetén az adatok a bűntettesek nyilvántartásában fognak megjelenni.
A bűnügyi nyilvántartás részét képezi a kényszerintézkedés alatt állók nyilvántartása. Utóbbi nyilvántartásban azon személyek adatai szerepelnek akikel szemben előzetes letartóztatást, lakhelyelhagyási tilalmat, házi őrizetet, távoltartást, ideiglenes kényszergyógykezelést rendeltek el, illetve azok akik óvadék ellenében kerültek ki az előzetes letartóztatásból.

Amennyiben jogi képviselő útján bírói mentesítés iránti kérelmet szeretne előterjeszteni, időpont egyeztetés végett vegye fel velünk a kapcsolatot.