Cégügyek

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK JOGI KÉPVISELETE, TANÁCSADÁS

Gazdasági társaságok jogi képviseletét átalánydíjas állandó megbízási szerződés (teljeskörű jogi képviselet) illetve eseti megbízás alapján látom el.

ÁLLANDÓ JOGI KÉPVISELET

Átalánydíjas állandó megbízás keretében ellátott tevékenységek:

 • a cégalapítással, cégmódosítással, a cég működésének jogi optimalizálásával kapcsolatos feladatok, szerződések szerkesztése.
 • a cég törvényes működéshez szükséges kötelező és opcionális szabályzatok készítése és évenkénti hatályosítása:
 • Kötelező számviteli szabályzatok készítése,
 • GDPR szabályzat készítése, hatályosítása,
 • Pénzmosás elleni szabályzat készítése, hatályosítása,
 • Szervezeti és Működési Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, Panaszkezelési szabályzat készítése,
 • megbízó jogi képviselete munkaügyi bíróság előtt, sértetti jogi képviselet nyomozóhatóság, büntetőbíróság előtt kártérítési igény érvényesítése végett,
 • a megbízó szerződéseinek, szabályzatainak felülvizsgálata, szerződéskötést megelőző jogi tanácsadás, szerződéstervezetek véleményezése,
 • megbízó potenciális üzleti partnereinek megbízhatósági szempontú jogi átvilágítása szerződéskötést megelőzően,
 • általános jogi képviselet felügyeleti hatóság előtt. Pl. Magyar Nemzeti Bank előtt,
 • komplex jogi szaktanácsadás megbízó részére különösen az alábbi jogterületeken: társasági jog, munkajog, ingatlanjog, adatvédelmi jog, adójog, személyiségi jog, szabálysértési- és büntetőjog, agrárjog.

Az elmúlt évtizedben több száz gazdasági társaság képviseletét láttam el belföldi és határon át-nyúló ügyekben.

Országos képviselet

Területi megszorítás nélkül történik a Magyarország területén székhellyel rendelkező cégek, társadalmi szervezetek állandó képviseletének ellátása.

Elektronikus kapcsolattartás

A megbízók elektronikusan hozzáférnek a releváns iratokhoz, a konzultáció történhet elektronikus kapcsolattartási formában Skype-on, telefonon, vagy személyesen a megbízó székhelyén.

Angol nyelvű ügyvédi képviselet

Nemzetközi vállalkozások jogi képviselete esetén a munkanyelv angol. A szerződések szerkesztése, konzultáció angol nyelven történik.

Eseti megbízás keretében ellátott tevékenységek:

 • Cégalapítás,
 • Cégmódosítás,
 • Gazdasági társaság képviselete törvényességi felügyeleti eljárásban,
 • Egyedi szabályzatok készítése,
 • Komplex vállalkozási, kivitelezési, alvállalkozói szerződések szerkesztése,
 • Munkajogi ügyek,
 • Képviselet felszámolási eljárásban.

SZAKMAI PUBLIKÁCIÓK

(Könyvelői Praktikumban megjelent komplex témák)

Korlátolt felelősségű társaság taggyűlése

Jegyzett tőke felemelése (Kft.)

A tagi kölcsön

Kapcsolt vállalkozási viszony meghatározása a KATA-s, a mikro- és kisvállalkozások szempontjából

Munkavállalói károkozás megtéríttetése, a munkáltatói fizetési felszólítás

Felszámolási eljárás indítása hitelező által

A pénzmosás elleni ügyfél átvilágítás végrehajtása az üzleti kapcsolat létrejöttekor

Pénzmosás elleni monitoring tevékenység

Végkielégítés munkaviszony megszűnése esetén a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján

Próbaidő munkaviszony esetén a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján

Munkaviszony megszűnése és megszüntetése a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján

Munkaviszony jogellenes megszüntetése a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján

Felelősségi szabályok a munkaviszonyban a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján

Elévülés az adójogban

Fizetési meghagyás

A pótbefizetés

A munkavédelmi képviselő

A kényszertörlési eljárás szabályai

Adófizetési biztosíték

A vezetői felelősség szabályai

A kötbér szabályai

A kezesség szabályai