Dr. Zatik Levente ügyvéd Budapest


A tartalomhoz

Családjog

Válás

Irodám célja a válás lehető leggyorsabban és legkisebb anyagi áldozattal történő lebonyolításában való segédkezés.

A válás kétféleképpen történhet: közös megegyezéssel, vagy válóperrel

Közös megegyezéssel,

 • Ha a felek meg tudnak egyezni a gyermekelhelyezésről, a tartásdíjról és a közös vagyon megosztásáról, ideértve a lakáshasználatot is. A szerződésbe foglalt egyezségüket a bíróság jóváhagyja ha megfelel a jogszabályoknak. Az egyezség alapján a bíróság ítélettel felbontja a házasságot.
 • Amennyiben a házasfelek már 3 éve külön élnek, és igazolják azt, hogy közös gyermekük elhelyezését, és a külön élő szülő gyermekkel való kapcsolattartását rendezték.


Válóperrel,


 • ha nincs egyezség, a bíróság bontóper során felvett bizonyítási eljárás alapján ítélettel bontja fel a házasságot.


Irodám segítséget nyújt a feleknek az egyezségről szóló megállapodás megszerkesztésében és ellenjegyzésében, valamint ellátja az ügyvédi képviseletet a bíróság előtt a bontóper során.

Tudnivalók a házassági bontóperről

 • A bontóper indítása keresettel történik, ennek illetéke 12.000. Ft. A keresetlevélhez csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonat és a közös gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
 • A keresetben elő kell adni a házastársi életközösség megromlását alátámasztó tényeket. Pl. az egyik házastárs elköltözése a közös lakásból.
 • Az első tárgyaláson mindkét félnek személyesen meg kell jelennie, mivel a bíróság megpróbálja kibékíteni a házastársakat. Amennyiben a felperes nem jelenik meg, a bíróság megszünteti a pert.
 • Ha a békítés nem vezetett eredményre a per folytatódik


Mitől függ a válóper hossza?

Elsősorban attól, hogy a házastársak mennyire hajlanak a megegyezésre, ugyanis ha minden kérdésben meg tudnak egyezni, a bíróság az első tárgyaláson felbontja a házasságot. Ha nincs egyezség, a bíróságnak teljes körű bizonyításfelvételt kell lefolytatnia, ami egy több tárgyalásból álló hosszadalmas és fárasztó eljárást eredményez.


Mi indokolja a házassági és lakáshasználati szerződés kötését?

A számok magukért beszélnek: Magyarországon a statisztikák szerint évente 24-25 ezer válás történik. 1000 házasságkötésre mintegy 562 válás jut. Ezek nagy részében a volt házastársak hosszú évekig kénytelenek pereskedni, holott ez házassági szerződés vagy lakáshasználati szerződés kötésével elkerülhető lenne.

Házassági szerződés

Mire jó a házassági szerződés?


 • Házassági szerződés kötésével a házasfelek életközösségének megszűnésekor elkerülhető a vagyonmegosztással kapcsolatos vita és az akár évekig elhúzódó peres eljárás. • A házassági szerződés célja tehát az, hogy válás esetén a felek a vagyoni jellegű vitákat elkerüljék. Köztudomású tény, hogy a házastársak osztatlan közös tulajdonába kerül mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereznek. Ez alól kivételt jelentenek azok a vagyontárgyak, amik valamelyik házastárs különvagyonához tartoznak: a házasságkötéskor már megvolt, örökléssel, ajándékozással szerzett, a személyes használatú, illetve a különvagyon értékén szerzett vagyontárgyak. • A szerződésben a házastársak egyfelől olyan vagyontárgyakat tehetnek a különvagyonukba, amik a törvény alapján a közös vagyonba, tartoznának. Ilyen például az életközösség fennállása alatt vásárolt ingatlannak a különvagyonba történő elkülönítése. Másfelől a felek a különvagyonukat is a közös vagyon részévé tehetik. Ilymódon az örökölt ingatlan a közös vagyonba kerülhet. • A felek a szerződésben teljes vagyonegyesítésben, illetve teljes vagyonelkülönítésben is megállapodhatnak. • Házassági szerződés kötésével a vállalkozók válás esetén elkerülhetik a tulajdonukban levő vállalkozás vagyonának volt házastárssal való megosztását.


Mikor lehet házassági szerződést kötni?

Házassági szerződés köthető a házasságkötés előtt, vagy a házasság fennállása alatt is.

A házassági szerződést ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. Ez alól kivétel az ingó dolgok ajándékozása, ha az ajándék átadása megtörtént, valamint az életközösség megszakadása után a házastársi közös vagyon megosztásáról szóló megállapodás.
A házassági szerződés megkötése után módosítható, visszamenőlegesen felbontható, vagy a jövőre nézve megszüntethető.

Házassági szerződés ellenjegyzése kedvező áron.>kapcsolatfelvétel


Lakáshasználati szerződés

Mire jó a lakáshasználati szerződés?

 • A lakáshasználati szerződésben a házasulók vagy a házastársak előre megegyezhetnek a közös lakás használatáról arra az esetre, ha elválnak. • A felek a szerződésben megállapodhatnak abban, hogy az egyik házastárs válás esetén elhelyezési és térítési igény nélkül fogja elhagyni a lakást. • A lakáshasználati szerződés megkötésével elkerülhető a lakáshasználat bíróság általi megosztása válás esetén. Utóbbi esetben ugyanis előfordulhat, hogy az egyik szobában a volt férj, míg a másik szobában a volt feleség lesz kénytelen élni megromlott kapcsolatuk ellenére. • A lakáshasználati megállapodást közokiratba vagy jogi képviselő által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.


Lakáshasználati megállapodás ellenjegyzése kedvező áron.>kapcsolatfelvétel

Vagyonmegosztási szerződés

Mi a vagyonmegosztási szerződés?

 • Egy olyan megállapodás, amelyet a házastársak a házassági életközösség megszűnésekor kötnek azért, hogy közös vagyonuk megosztását peren kívül rendezzék.
 • A szerződésben a házastársak igényelhetik a közös vagyonból a különvagyonba, illetve a különvagyonból a közös vagyonba történt beruházások, és a kezelési, fenntartási költségek megtérítését. Nincs helye megtérítésnek, ha a kiadás a lemondás szándékával történt. A közös életvitel körében elhasznált vagy felélt különvagyon megtérítésének csak különösen indokolt esetben van helye.
Árjegyzék
Konzultáció
Feliratkozás hírlevélre

Kezdőlap | Bemutatkozás | Bűnügyek | Munkajog | Ingatlan | Követelések | Cégügyek | Öröklés | Családjog | Elérhetőség | Oldaltérkép

Azonnali keresés a Könyvelői Praktikumban:

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe