CSERBENHAGYÁS

A cserbenhagyás és a segítségnyújtás elmulasztása nem azonos cselekmény. A cikkben definiáljuk a cserbenhagyás büntetőjogi tényállását és a segítségnyújtás elmulasztásától való elhatárolását a könnyű megérthetőség jegyében.

Cserbenhagyás akkor valósul meg, ha a közlekedési balesetben érintett jármű vezetője nem áll meg a helyszínen, illetve úgy távozik onnan, hogy nem győződik meg arról hogy van-e a helyszínen segítségnyújtásra szoruló sérült személy, vagy olyan személy, akinek az élete, vagy testi épsége közvetlen veszélyben van.
A cserbenhagyás tehát a megállási és meggyőződési kötelezettség elmulasztását jelenti egy olyan baleseti szituációban, amely magában hordozza a sérülés bekövetkezésének valószínűségét. A bírói gyakorlat szerint ugyanis a pusztán dologrongálódással járó baleset résztvevője nem valósít meg cserbenhagyást akkor, ha nem tesz eleget megállási és meggyőződési kötelezettségének feltéve hogy a baleset nem volt alkalmas testi sérülés előidézésére.

A közlekedési baleset helyszínének elhagyása tehát nem minősül cserbenhagyásnak akkor, ha egyértelmű hogy nem történhetett személyi sérülés. Ilyen pl. az az eset, amikor két szembejövő gépjármű visszapillantó tükrei összekoppannak, de kár nem következik be. Ha azonban a sofőr észleli, hogy a szembejövő gépjármű ajtajának üvege betörik a tükrök ütközése miatt és nem áll meg, a cserbenhagyás vétsége megállapítható, hiszen fennáll a sérülés reális lehetősége.

Ha a baleset helyszínén sérült, segítségnyújtásra szoruló személy van nem cserbenhagyás, hanem segítségnyújtás elmulasztása miatt vonható felelősségre az elkövető, ha megállás nélkül továbbhajt.

Fontos tudni, hogy cserbenhagyás elkövetője nemcsak a baleset okozója vagy sértettje lehet, hanem az is, aki a közlekedési szituáció részese volt, de el tudta kerülni az ütközést. Pl. az a sofőr is elkövetheti, aki hirtelen kormánymozdulattal elhagyja az úttestet, vagy áttér a másik sávba. A helyszínen tartózkodó gyalogosok, illetve a balesetben érintett jármű utasai nem vonhatók felelősségre cserbenhagyás miatt. Viszont cserbenhagyás felbujtója lehet az az utas, aki a továbbhajtásra utasítja vagy felhívja a járművezetőt.

A cserbenhagyás vétsége csak szándékosan követhető el, ennek megfelelően nem állapítható meg a sofőr felelőssége akkor, ha nem észlelte a közlekedési balesetet.

Nem állapítható meg cserbenhagyás akkor, ha az elkövető olyan parkoló autóval ütközik, aminek a hatókörében nincsen senki.