Dr. Zatik Levente ügyvéd Budapest


A tartalomhoz

Ingatlan

Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek körében célkitűzésem a vevő és az eladó érdekeinek maradéktalan érvényesítése az ingatlan tulajdonjogának biztonságos átruházása érdekében.
Vállalom a következő ingatlanokkal kapcsolatos szerződések elkészítését és ellenjegyzését:

 • ingatlan-adásvételi szerződések,
 • ingatlan ajándékozási szerződések,
 • eltartási szerződések.


INGATLAN ADÁSVÉTEL

Miért van szükség az ingatlan adásvételi szerződés ügyvédi ellenjegyzésére?

Az ingatlan adásvételi szerződések ügyvédi ellenjegyzését törvény írja elő. Ha az ellenjegyzés elmarad, a tulajdonátruházást nem jegyzik be az ingatlan-nyilvántartásba.

A adásvételi szerződés kötéséhez szerződési képességgel kell rendelkezni:
ennek megfelelően semmis a fél nyilakozata ha:

 • cselekvőképtelen
 • korlátozottan cselekvőképes (14 év feletti) kiskorú, és törvényes képviselője beleegyezése, vagy jóváhagyása nélkül tett nyilatkozatot
 • cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy
 • olyan cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy, akinek az ingatlanvagyonával való rendelkezési jogát a bíróság korlátozta.


Semmis az ingatlan adásvételi szerződés, ha

 • az eladó nem tulajdonosa az ingatlannak
 • nem foglalták írásba
 • nem tartalmazza az ingatlan és az ellenszolgáltatás megjelölését
 • nem tartalmazza a felek személyét
 • nem tartalmazza az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló akaratot
 • jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésével kötötték
 • nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütközik


A szerződés semmisségére bárki, határidő nélkül hivatkozhat. A semmisség megállapításához nincs szükség külön eljárásra. Meg kell jegyezni, hogy a semmisségre történő hivatkozás nem jelent egyben keresetindítási jogot. Keresetindítási jog csak a jogi érdekeltségét igazoló felperest illeti meg.
Kiskorú ingatlantulajdonának átruházása esetén a gyámhatóság jóváhagyása szükséges a törvényes képviselő jognyilatkozatának érvényességéhez. Kivéve azt az esetet, amikor az ingatlan ellenérték nélküli megszerzésével egyidejűleg kerül sor haszonélvezet alapítására.

Az adásvétel útján való tulajdonszerzés esetén a tulajdonjog az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel keletkezik. Tehát az ingatlan tulajdonosa az, akinek tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
A tulajdonjog és más jogosultságok fennállását az ingatlan-nyilvántartás hitelesen tanúsítja.

Mennyi a földhivatali eljárási díj?

A földhivatali eljárási díj 6.600,- Ft ingatlanonként. Ez az összeg az ügyvédi munkadíjon felül fizetendő a Földhivatal pénztárában, vagy csekken.

Mennyi az ügyvédi munkadíj ingatlan-adásvétel esetén?


Az ügyvédi munkadíj az ingatlan forgalmi értékének százalékos arányában kerül meghatározásra, így összege ingatlanonként változó. A ügyvédi munkadíj összege általában a kérdéses ingatlan forgalmi értékének 0.4% és 1 % -a között van.

INGATLAN AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS

Az ingatlan ajándékozási szerződést írásba kell foglalni. Ez az érvényességének az előfeltétele.
Ingatlan ajándékozási szerződés érvényességéhez szükséges a megajándékozott elfogadó nyilatkozatának írásba foglalása.

Mikor illetékmentes az ingatlanajándékozás?

Abban az esetben, ha az ajándékozás egyenesági rokonok között történik.
Emellett fontos tudni, hogy illetékmentes a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a megajándékozott az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít. A lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterületének el kell érnie a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. A megajándékozott lakóházépítési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az adóhatóságnál.

Árjegyzék
Konzultáció
Feliratkozás hírlevélre

Kezdőlap | Bemutatkozás | Bűnügyek | Munkajog | Ingatlan | Követelések | Cégügyek | Öröklés | Családjog | Elérhetőség | Oldaltérkép

Azonnali keresés a Könyvelői Praktikumban:

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe