Dr. Zatik Levente ügyvéd Budapest


A tartalomhoz

Ingatlanszerzés hitel nélkül

Cikkek

Ingatlan tulajdonjogának megszerzése hitel felvétele nélkül

Manapság sokakban felvetődik az a kérdés, hogy hogyan juthat visszterhesen ingatlanhoz az, akinek nincsen rá elegendő készpénze, hitelt pedig azért nem kap mert a neve BAR (KHR) listán van.

A megoldás igen egyszerű: elegendő, ha az ingatlan tulajdonosával eltartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést köt. Így az Ön által nyújtott életjáradék, vagy tartás fejében megszerezheti a szerződésben megjelölt ingatlan tulajdonjogát.

Milyen feltételekkel köthet eltartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést ?

 • Mindenekelőtt Önnek képesnek kell lennie meghatározott összegű életjáradék fizetésére, illetve a tartás nyújtására.
 • Meg kell egyeznie egy tartásra, vagy járadékra szoruló ingatlantulajdonossal (leggyakrabban rokon szokott lenni).
 • Továbbá cselekvőképesnek kell lennie és rendelkeznie kell magyar állampolgársággal.


Mit tartalmaz az eltartási szerződés?

 • Az eltartási szerződésben a jogosult (ingatlantulajdonos) átruházza a tulajdonjogát a kötelezettre, aki ennek fejében lakásában haláláig eltartja a jogosultat.
 • A tartás kiterjed a jogosult gyógyítására, gondozására és illő eltemettetésére.
 • A jogosult hozzájárul ahhoz, hogy a kötelezett birtokba vegye a szerződésben írt ingatlant.
 • A jogosult tartási kikötményi joga bejegyzésre kerül az ingatlan-nyilvántartásba.


Mit tartalmaz az életjáradéki szerződés?

 • Az életjáradéki szerződésben a jogosult (ingatlantulajdonos) átruházza az ingatlan tulajdonjogát a kötelezettre, aki ezért havonta meghatározott összegű életjáradékot fizet.
 • Az életjáradékra jogosult javára életjáradéki jog, és holtig tartó haszonélvezeti jog kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.
 • A jogosult az ingatlant változatlanul, élete végéig birtokolhatja.


Öröklési szerződés

 • Az öröklési szerződéssel az örökhagyó a tulajdonában álló lakóingatlan örökösévé teszi a vele szerződő személyt (örökös).
 • Az örökös ennek fejében havonta meghatározott összegű életjáradékot fizet örökhagyó részére.
 • Az örökös javára elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.
 • Az örökös gondoskodik az örökhagyó szükség szerinti ápolásáról, kórházi kezeléséről és illő eltemettetéséről.
 • Az örökhagyó halála után az örökös birtokába és tulajdonába kerül az ingatlan.
Árjegyzék
Konzultáció
Feliratkozás hírlevélre

Kezdőlap | Bemutatkozás | Bűnügyek | Munkajog | Ingatlan | Követelések | Cégügyek | Öröklés | Családjog | Elérhetőség | Oldaltérkép

Azonnali keresés a Könyvelői Praktikumban:

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe