Ittas Járművezetés

Az ittas járművezetés két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő vétség. Négy bűntetti alakzata van, amelyeket minősített esetként veszünk számba. Az ittas járművezetés legsúlyosabb minősített esete tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ittas járművezetés: a társadalmi elvárások és a szükségszerűség okozataként hivatkoznak rá

Az ittas járművezetés elkövetői

Az ittas járművezetés elkövetői leggyakrabban gépkocsival követik el a cselekményt. Azonban nem csak gépkocsi, hanem vasúti, légi jármű valamint motoros vízijármű ittas vezetésével is megvalósulhat. Fontos tudni, hogy a bódult állapotban való vezetés büntetési tétele az ittas járművezetéssel azonos (két év szabadságvesztés), a jogalkotó a bódult járművezetést különálló tényállásban szabályozza eltérően a korábban hatályos Büntető Törvénykönytől, ami nem tett különbséget aszerint, hogy a sofőr szeszes ital, avagy bódító hatású szer – kábítószer – befolyása alatt vezetett.
A korábbi szabályozás szerint jelentősége volt annak, hogy a sofőr közúton, vagy magánterületen vezeti-e a gépjárművet, mert ittas járművezetést csak közúton lehetett elkövetni. Vagyis az ittas járművezetés vétsége nem valósult meg magánterületen lévő parkolóban. A hatályos Btk. szerint azonban az ittas járművezetés közforgalom elől el nem zárt magánúton is elkövethető. Nem valósul meg a bűncselekmény a közforgalom elől elzárt helyen, pl. lakóház udvarán, vagy kertben.

Az ittas járművezetés alapesetben vétség, ami egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Bűntett valósul meg akkor ha az ittas járművezetés súlyos testi sértést, maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, vagy tömegszerencsétlenséget, halált, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz. (Minősített esetek)

Az ittas járművezetés bűntette akkor is megállapítható, ha ittas állapotban vezetett nem gépi meghajtású járművel, pl. lovas kocsival, vitorlázó repülővel okoznak testi sértést, maradandó fogyatékosságot vagy halált.

Elkövetheti-e az ittas járművezetést olyan sofőr, akinek nincsen jogosítványa?

Igen, mert az ittas járművezetés megállapíthatósága szempontjából közömbös az hogy a sofőrnek van-e jogosítványa, vagy kellő járművezetési jártassága.

Mi történik akkor, ha valaki ittas személyt járművezetésre kér meg?

Az illető ittas járművezetés felbujtójaként vonható felelősségre.

Büntethető-e az, aki ittas személynek a vezetésben segítséget nyújt, pl. beindítja a gépjárművet?

Igen, ez a személy bűnsegédként felel.

Büntethető-e ittas járművezetés miatt az, aki a gépjárműbe beül, de nem tudja azt beindítani?

Nem büntethető az ittas személy akkor ha a jármű motorját nem tudta beindítani, és a jármű nem került mozgásba. Ittas járművezetés kísérletét valósítja meg az az elkövető, aki ittassága miatt a gépkocsi motorját nem tudja üzembe helyezni, bár a próbálkozás során a jármű eredeti helyzetéből elmozdul.

Milyen büntetést szab ki a bíróság ittas járművezetés vétsége esetén?

Az ittas járművezetés vétsége két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A minősített esetek esetén kiszabható büntetések:

  • súlyos testi sértés okozása esetén három évig terjedő szabadságvesztés;
  • maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás vagy tömegszerencsétlenség okozása esetén 1-5 év szabadságvesztés;
  • halál okozása esetén 2-8 év szabadságvesztés;
  • kettőnél több ember halálának okozása, vagy halálos tömegszerencsétlenség okozása esetén 5-10 év szabadságvesztés.

A különös és a többszörös visszaesőkkel szemben az újabb bűncselekmény büntetési tételének felső határa a felével emelkedik. Mivel a bűncselekmény alapesete büntetési tételének alsó határa nem éri el az egy év szabadságvesztést, szabadságvesztés helyett elzárás, közérdekű munka, pénzbüntetés, járművezetéstől eltiltás, illetve e büntetések közül több is kiszabható.

Az elzárás legrövidebb tartama öt, leghosszabb tartama kilencven nap.

A közérdekű munka legkisebb mértéke negyvennyolc, legnagyobb mértéke háromszáztizenkettő óra.
Ha az ittas járművezetés miatt elítélt személy önként nem tesz eleget munkakötelezettségének, a közérdekű munka, illetőleg ennek hátralévő része helyébe szabadságvesztés lép. Ezt a szabadságvesztést fogházban kell végrehajtani.
A pénzbüntetés legkisebb mértéke harminc, legnagyobb mértéke ötszáznegyven napi tétel. Egynapi tétel összegét legalább ezer, legfeljebb ötszázezer forintban kell meghatározni.

A járművezetéstől el kell tiltani azt, aki járművezetés ittas állapotban vagy járművezetés bódult állapotban bűncselekményt követ el. Különös méltánylást érdemlő esetben a járművezetéstől eltiltás kötelező alkalmazása mellőzhető.
A járművezetéstol eltiltás végleges hatályú vagy határozott ideig tart. Végleges hatállyal az tiltható el, aki a járművezetésre alkalmatlan.

A végleges hatályú eltiltás alól a bíróság az eltiltottat kérelemre mentesítheti, ha az eltiltás óta tíz év eltelt, és az eltiltott a járművezetésre alkalmassá vált. A határozott ideig tartó eltiltás időtartama egy hónaptól tíz évig terjedhet. A súlyos büntetés azonban elkerülhető.

Amennyiben Ön, vagy hozzátartozója ittasan, vagy bódult állapotban balesetet okozott és szakértő jogi segítségre van szüksége, ne késlekedjen, vegye fel velünk a kapcsolatot.