Dr. Zatik Levente ügyvéd Budapest


A tartalomhoz

A kölcsönszerződés szabályai

Cikkek

A kölcsönszerződés szabályai kitekintéssel az új Ptk. szabályozására


Az egyik leggyakrabban előforduló jogügylet a kölcsönszerződés. Mint az közismert, a kölcsönszerződés érvényessége nincsen alakiságokhoz kötve, vagyis a kölcsönszerződés írásba foglalás nélkül is érvényesen megköthető. A kölcsönszerződés megkötésének nem érvényességi feltétele valamennyi részes fél egyidejű jelenléte, vagyis az aláírás eltérő időpontban is megtörténhet. Egy szóbeli, vagy szerződési biztosítékokat nem tartalmazó kölcsönszerződés esetén azonban komoly probléma van akkor, ha az adós rosszhiszemű és nem akarja visszafizetni a tartozását. Hosszú évekig tartó pereskedés veszi kezdetét.

A jogügylet néhány speciális szabályát szeretném jelen cikkben bemutatni, kitekintéssel a 2014. március 15. napjától hatályos új Ptk szabályaira.

Kölcsön esetén a jogviszony egyik pólusában az hitelező, a másik pólusban az adós foglal helyet. Fő szabály szerint a kölcsön után kamat jár, hacsak nem szívességi kölcsönről van szó, amelyet az új Ptk. nevesít.

A kölcsönszerződésben minden esetben szerződési biztosítékot, - pl. jelzálogjog, vételi jog - kell kikötni.
Meg kell jegyezni, hogy gyakran előfordultak olyan esetek, amikor magánszemélyek által kötött kölcsönszerződések esetén a kölcsön biztosítékául a hitelező színlelt adásvételi szerződést kötött az adós valamely vagyontárgyára, jellemzően ingatlanára. Ezen, biztosítékul kötött adásvételi szerződés érvénytelenségének megállapítása esetén a vagyontárgy az adós tulajdonába kerül vissza.

Fontos tudni, hogy a kölcsön nyújtására nem csak a kölcsönszerződés megkötésének időpontjával egyidejűleg, hanem később is sor kerülhet. A hitelező azonban megtagadhatja a kölcsön kifizetését, ha a kölcsönszerződés megkötését követően az adós körülményeiben, vagy a szerződési biztosíték érvényesítésében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem elvárható és az adós nem ad kellő biztosítékot.

A 2014. március 15-től hatályos új Ptk. kölcsönszerződéssel kapcsolatos rendelkezései értelmében a hitelező köteles a kölcsönösszeget az adós rendelkezésére tartani, ha a kölcsönösszeg megfizetésére a szerződéskötést követően meghatározott időn belül, vagy meghatározott feltételek teljesítése esetén kerül sor. A rendelkezésre tartás időtartamára az adós díjat köteles fizetni.
Az adós nem köteles a kölcsönösszeg igénybevételére. Amennyiben azonban nem veszi igénybe a kölcsönt, köteles megtéríteni a hitelező mindazon költségeit, melyek a kölcsönszerződés megkötésével összefüggésben merültek fel.

Árjegyzék
Konzultáció
Feliratkozás hírlevélre
Kölcsönszerződés minta letöltése

Kezdőlap | Bemutatkozás | Bűnügyek | Munkajog | Ingatlan | Követelések | Cégügyek | Öröklés | Családjog | Elérhetőség | Oldaltérkép

Azonnali keresés a Könyvelői Praktikumban:

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe