Dr. Zatik Levente ügyvéd Budapest


A tartalomhoz

Követelések

Követelések kezelése

A kifizetetlen lejárt tartozások miatti vita könnyen önbíráskodássá fajulhat. Ilyenkor a jogosultnak nemcsak azzal kell szembesülnie hogy nem jutott hozzá jogos követeléséhez, hanem azzal is hogy egy öt évi szabadságvesztéssel büntetendő cselekmény elkövetése miatt a vádlottak padjára kerül.
Irodám vállalja a lejárt követelések peres, illetve nem peres eljárásban történő behajtását.
A követelések behajtásának törvényes módját a következőkben ismertetem:


I. 1 millió Ft alatti lejárt követelések behajtása.

Az alkalmazott eljárás a következő:

1. Ügyvédi felszólító levél kiküldése, teljesítési határidő megjelölésével.

2. Fizetési meghagyásos eljárás indítása.
Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtása a közjegyzőhöz. Fizetési meghagyás kibocsátásának 1 millió forint alatti, lejárt (esedékes) pénzkövetelés esetén van helye.
Az állam részére fizetendő eljárási díj a pénzkövetelés összegének 3%-a, de legalább 5.000.-Ft, maximum 300.000.-Ft.

3. A közjegyző bizonyítás lefolytatása nélkül kibocsátja a fizetési meghagyást, amelyet a kötelezettnek kézbesítenek.

4. a) A kötelezett nem él ellentmondással > a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik > a közjegyző a fizetési meghagyás kiadmányát jogerősítési záradékkal látja el > kézbesítteti a jogosultnak.
A jogosult végrehajtási kérelmet nyújt be. Ennek díja a díjalap 1%-a, de legalább 5.000.-Ft, és legfeljebb 150.000.-Ft.

b) A kötelezett ellentmond a fizetési meghagyásnak.(kézbesítéstől számított 15 napon belül)A kötelezett az ellentmondásában hivatkozhat a fizetési meghagyás kibocsátása előtti teljesítésre. Nem ellentmondás a részletfizetés vagy fizetési halasztás kérése.
Ha a kötelezett ellentmond a fizetési meghagyásnak, az eljárás perré alakul át.
Peres eljárás > jogerős ítélet > végrehajtási kérelem

5. Végrehajtás elrendelése: a végrehajtási kérelem alapján a közjegyző végrehajtási lapot állít ki.

6. A végrehajtás foganatosítása, melyet az önálló bírósági végrehajtók végeznek.


II. Az 1 millió Ft feletti követelések behajtása

1. Felszámolási eljárás indítása az adós gazdasági társasággal szemben.

Amennyiben az adós gazdasági társaság elismert vagy nem vitatott tartozását a teljesítési határidő lejártát követő 20 napon belül nem rendezte és a hitelező írásbeli felszólítására sem teljesített, a bíróság megállapítja a fizetésképtelenségét és elrendeli a felszámolását.

Felszámolásnak helye van akkor is, ha az adós társaság a jogerős bírósági határozatban vagy fizetési meghagyásban megállapított teljesítési határidőn belül nem fizette meg a tartozását.
Fontos tudni, hogy a fentiek alapján akkor van helye felszámolási eljárás kezdeményezésének, ha a követelés összege kamatok és járulékok nélkül meghaladja a 200.000,- Ft-ot.

Ha a bíróság elrendeli az adós felszámolását, hitelezői igényérvényesítésnek van helye.
Felszámolási eljárás indítása abban az esetben lehet jó megoldás a követelés érvényesítésére, ha az adós valójában fizetőképes, és szeretné elkerülni a felszámolást..

2. Fizetési meghagyásos eljárás indítása.

Négyszázmillió forint összegű lejárt pénzkövetelésig indítható fizetési meghagyásos eljárás. A négyszázmillió forint feletti összeget a jogosult négyszázmillió forintot meg nem haladó részletekben érvényesítheti.

3. Polgári peres eljárás eljárás kezdeményezése

Jogerős ítélet > végrehajtási kérelem benyújtása > végrehajtás elrendelése > végrehajtás foganatosítása, melyet az önálló bírósági végrehajtók végeznek.


Árjegyzék
Konzultáció
Feliratkozás hírlevélre

Kezdőlap | Bemutatkozás | Bűnügyek | Munkajog | Ingatlan | Követelések | Cégügyek | Öröklés | Családjog | Elérhetőség | Oldaltérkép

Azonnali keresés a Könyvelői Praktikumban:

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe