Dr. Zatik Levente ügyvéd Budapest


A tartalomhoz

Megválaszolt érdekesebb kérdések

Egyebek

Munkavállaló kártérítési felelőssége

Kérdés:

Remélem levelemmel jó helyen "kopogtatok", ha mégsem előre is elnézést kérek érte.
Az alábbiakban igyekeztem összefoglalni a problémámat:
A munkahelyemen az ügyvezető felmondott, de papíron a közös megegyezést választottam. (A szerződésemben a felmondási idő 2 hónap volt, a cégnél 3 év 5 hónapot töltöttem.)
A felmondás után az ügyvezetőnek telefonon elmondtam, hogy több kiadási pénztárbizonylat összegét módosítottam. Ezután be kellett mennem a munkahelyemre, a közös megegyezésben szereplő 4 hónapot (2 hónap felmondási idő, egy hónap járt amiért 3 évnél többet dolgoztam ott és 1 hónapot kaptam plusszba) módosította 2 hónapra, valamint aláíratott velem az ügyvezető ügyvédje egy olyan iratot,amiben leírtuk a tényállást és azoknak a bizonylatok számait, összegeit, amiket módosítottam. Ha megegyezik az általuk feltárt hibákkal (átnézik a pénztárbizonylataimat, amiket eddig kiállítottam), akkor levonják a 2 havi felmondási összegből és visszautalják a maradékot, de ha nem, akkor feljelentenek a rendőrségen. A helyszínen csak a 2011-es pénztárbizonylatokat néztem át, a korábbiakat nem és szerintem lesznek még olyan bizonylatok, amiket nem írtunk fel, mint hibák, mert nem néztem át azokat.
Érdeklődnék, hogy ebben az esetben ha feljelentenek, akkor milyen eljárásra számíthatok?
Milyen tanácsot tudnának adni ebben az esetben?
Nagyon restellem, hogy ilyen ügyben kellett írnom.

Válasz:

Az Mt. szerint szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. A pénzkezeléssel megbízott munkavállalók a pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint szigorúbb felelősséggel tartoznak, ha jól emlékszem gondatlan károkozás esetén is teljes anyagi felelősséggel tartoznak.

Ha a szándékos károkozás bizonyítható, akkor nem kizárt az Ön elleni büntetőfeljelentés megtétele.
A gyanúsítás minden bizonnyal csalás lesz. Értékhatártól függően akár tíz évig terjedő szabadságvesztésre számíthat ha megállapítják a büntetőjogi felelősségét.

Rendes felmondás visszavonása

Kérdés:

Munkáltatóm a táppénz alatt felmondott,majd az első /rendes/ felmondást kérésemre vissza vonta, továbra is táppénzen voltam,mikor 08.-i dátummal,ismét felmond 06.-tól. A MT-t olvasva megtaláltam,hogy újabb felmondáshoz joghatás nem fűződhet.

Kérdésem,hogy mit jelent ez????

Válasz:

A Legfelsőbb Bíróság rendes felmondással kapcsolatos eseti döntésének értelmezése: ha a munkajogviszonyt a munkáltató rendes felmondással megszüntette, az így megszüntetett munkaviszonyra vonatkozóan második rendes felmondásnak már nem lesz joghatása, hiszen már nem áll fenn a munkaviszony.

Az ön esetében a munkáltató a rendes felmondást visszavonta, (ez csak a munkavállaló hozzájárulásával hatályos) azaz a jogviszony nem szűnt meg. Ezt követően újra felmondott.

Táppénz alatt azonban csak rendkívüli felmondással vagy közös megegyezéssel szüntethető meg a munkaviszony mert a keresőképtelenség ideje alatt történő rendes felmondás az Mt. 90.§ (1)-be ütközik, így jogellenes.

Könyvelő visszatartja a bizonylatokat

Kérdés:

Azt szeretném kérdezni,hogy a könyvelö visszatarthatja a papírokat mert nem akarja odadni és a cégünk felszámolás alatt van. Addig meg új könyvelö nem tudja lezárni a céget amig nem kapjuk meg a papírokat? Mit tehetünk annak érdekében hogy a könyvelö elküldje a papírokat? Válaszát előre is köszönöm.

Válasz:

Az önök között létrejött könyvelési szerződés rendelkezéseit kellene megnéznie arról hogy a szerződés felmondása esetén mi az iratok átadásának módja. A bizonylatok az önök tulajdonát képezik, azokat a könyvelő nem tarthatja vissza.
Ellenben a könyvelő visszatarthatja az általa készített bevallásokat amennyiben elszámolási vagy más jellegű vitájuk van.
Amennyiben a rábízott dologgal (iratokkal) valaki sajátjaként rendelkezik, vagy azt eltulajdonítja, sikkasztást követ el. (Btk. 317. § (1) bek.)


Végelszámolás alatt álló céggel szemben fennálló munkabér követelés

Kérdés:

Azt szeretném kérdezni, hogy az apukámat elbocsájtották a munkahelyéről, egy éves munkabér elmaradása van a cégnek felé . Az elbocsájtás során fizetési megállapodást kötöttek , miszerint az elmaradott munkabért 2011. 06.30 - ig a gazdálkodó teljesíteni fogja, de sajnos ez nem történtmeg . A Kft felé fizetési felszólítást írtunk, melyre az a válasz jött, hogy a cég végelszámolás alatt áll .Az lenne a kérdésem , hogy mit lehetne tenni, hogy az elmaradott munkabért az a apukám megkapja.

Válasz:

Végelszámolás esetén a társaság megszűnésének oka nem a fizetésképtelenség. A hitelezői igényeket a végelszámolás megindításának közzétételét követő 40 napon belül kell bejelenteni a végelszámoló felé. A 40 napos határidő nem jogvesztő. A cég végelszámoláskori nyitó és zárómérlegében a céggel szemben nyilvántartott követelésként minden bizonnyal szerepel az Ön apukájának munkabére. Az adóbevallások, a zárójelentés, a beszámoló, a vagyonfelosztási határozat elfogadása után a társaság legfőbb szerve dönt a felosztott vagyon kiadásának időpontjáról, amelynek lebonyolítására a végelszámoló köteles.


Lakáscsere illetéke

Kérdés:

A lakáscsere eladásnak számít-e, és kell e illetéket fizetni utána?

Válasz:

Lakáscsere esetén is kell vagyonszerzési illetéket fizetni, az illeték alapja az ingatlanok forgalmi értékének különbözete. Az illetéket az adóhatóság szabja ki.

Házastársi különvagyon

Kérdés:

A kérdésem a következő: Amennyiben az ingatlanomat a vér szerinti, illetve örökbefogadott gyermekeim között fele-fele arányban megosztva Nekik ajándékoznám, akkor az Ő élettársuk, vagy házastársuk tekintetében ez közös tulajdonnak minősül-e? Vagyis jogot formálhat-e a kapott tulajdon bármekkora részére az, aki nem a gyermekem? Válaszát előre köszönöm.

Válasz:

A Csjt. 28.§ (1) b) pontja értelmében a házasság fennállása alatt ajándékba kapott vagyontárgyak a házastársak különvagyonába tartoznak.

Szerződéstől elállás, bánatpénz

Kérdés:

Mamám 2011.04.28-án részt vett egy Kft. által szervezett kiránduláson, ahol szerződést kötött egy 200 ezer forint értékű edénykészletre.
Otthon meggondolta magát és így nyolc munkanapon belül küldtünk a Kft-nek egy elállási nyilatkozatot és telefonon is értesítettük őket levelünkről.
Ekkor derült ki, hogy mamámmal aláírattak egy kiegészítő nyilatkozatot, amely tartalmazza, hogy elállás esetén bánatpénzt köteles fizetni. (ráadásul Ők az 500ezer Ft 25%-át kérik)
Viszont ez a kiegészítő nyilatkozat egy nappal korábbra van dátumozva.
A kérdésem az lenne, hogy mivel eleve időben küldtük vissza az elállási nyilatkozatunkat és a dátum is hibás, hogy ezek után is kötelesek vagyunk-e bánatpénzt fizetni.
Terméket még nem kaptunk és nem is fogunk átvenni.

Interneten utánanéztem a cégnek és csak rosszat olvastam róla.
Érdekességként a telefonbeszélgetéseink során azt is mondták nekem, hogy ebben a szerződésben életbiztosítás is van. Nos én ezt nem találom benne.

Válasz:

Szerződéstől való elállás esetére bánatpénz jogszerűen kiköthető. Amennyiben a bánatpénz összege eltúlzott, a bíróság mérsékelheti az öszegét . Túlzott mérték
űnek akkor tekinthető a bánatpénz, ha az jelentős mértékben meghaladja a másik félnek a szerződéshez fűződő anyagi érdekét. A bánatpénz ellenében gyakorolt elállás jogszerű magatartás, ezért kártérítési kötelezettséget sem vonhat maga után.
Az elálláshoz fűződő joghatások a jognyilatkozat közlésével beállnak, ezért a nyilatkozat - a másik fél hozzájárulása nélkül - általában vissza
sem vonható. A hozzájárulásával azonban igen.

A kiegészítő nyilatkozat dátuma nem egyezik szerződésével, de ezt az ellenfél elírással magyarázhatja.

Végszóként tehát annyit, hogy ha perre viszik, a bíróság mérsékelheti a bánatpénz összegét.

Vagyoni betét öröklése

Kérdés:

Egy gyógyszertár gyógyszerész beltagja meghalt, akinek 60%-os tulajdonrésze volt a Bt-ben. A Bt. ingatlannal rendelkezik, ill. egyéb vagyona: készlet, tárgyi eszközök, kötelezettségek stb. (egy működő gyógyszertár) van.Két gyermeke öröklik az örökséget.1, A Bt. esetében a gyerekek az üzletrészt öröklik, ami pár tízezer forintos névértéken szerepel, vagy a vagyont piaci értéken?2, Kell-e fizetni illetéket a gyerekeknek az örökölt üzletrész után? A Társaság vagyonának van-e jelentősége, ill. annak, hogy a Társaság ingatlannal rendelkezik?3, A két gyerek közül az egyiknek gyógyszerészi végzettsége van. A gyógyszerész kamara megköveteli, hogy 60%-os többségi tulajdonnal kell rendelkezni. Lemondhat-e a másik gyerek az üzletrész örökléséről? Ebben az esetben minden más örökségről is lemond?

Válasz:

Az örökösök a vagyoni betétet öröklik. Vagyoni betét öröklése esetén az örökhagyó vér szerinti gyermekeinek nincsen illetékfizetési kötelezettségük, az örökhagyó mostoha- és nevelt gyermekeinek akkor nem áll fenn öröklési illetékfizetési kötelezettségük ha tiszta örökrészük értéke nem haladja meg a 20 millió forintot.
A törvényes öröklésre jogosult az örökhagyóval kötött írásbeli szerződésben egészben vagy részben lemondhat az öröklésről. Amennyiben ilyen szerződést nem kötöttek, a törvény lehetőséget biztosít az örökség egyoldalú nyilatkozattal történő visszautasítására az öröklés megnyíltát követően. Az örökség visszautasítása azonban nem lehet részleges – kivéve ha a hagyatékhoz föld, hozzá kapcsolódó berendezés és állatállomány tartozik és az örökös nem hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel foglalkozó személy.
A hagyatéki eljárásról szóló törvény értelmében az örökösök a hagyatéki vagyonra vonatkozóan egyezséget köthetnek. Az osztályos egyezségben az örökösök a törvényben vagy végrendeletben meghatározott öröklési rendtől eltérhetnek, így lehetőség nyílik arra hogy a vagyoni betétet a gyógyszerész végzettségű gyermek örökölje.

Rablás, sikkasztás

Kérdés:

Dolgoztam egy 24/h szórakoztató egységben ami igen balhés egy hely. Majd hajnal fél3 - 3 óra fele bejött 2 ember akik ittak 2 colat és játszottak nyerőgépen. Fizettem nekik ki nyereményt többször is. Majd hajnal fél4 - 4 fele szolt az egyik hogy váltsak neki fel pénzt apróra. Bementem a hátsó részbe ahol a többi pénz van majd megmarkoltam egy köteg pénzt és azzal kimentem a pulthoz. El kezdtem volna váltani a pénzt erre megfogta a felsőm majd leütött. Mikor felkeltem sehol nem voltak és azt a pénzt sem találtam amit kivittem magammal a pulthoz, de ahonnan kihoztam a pénzt ott megvolt minden. Aztán hívtam a rendőröket stb... Majd a rendőrök küldtek dokihoz stb...és most kezdőik a gondom. Mivel nekem volt gondom már a törvénnyel így rám mutogatnak a rendőrök. Engem átkutattak bent 2500Ft volt nálam az is a barátnőmé volt. Majd azt mondják hogy elgépeztem a pénzt. Vettek ki pénzt a gépből ujjlenyomatot keresnek rajta, mivel én fizettem nekik ki pénzt és ha azt vissza dobták akkor azon rajta lesz az én ujjlenyomatom is meg még lehet több pénzen is hiszen nem tudom ki milyen pénzt dobott a gépbe. Főnököm is engem cseszeget hogy miért nem mondtam h volt rendőrségi ügyem 1 nem kérdezte 2 nagyon kellett már a munkahely. És most nem tudom hogy most mi várható a rendőrség felől. Ha ujjlenyomatom találnak a pénzen akkor mondhatják hogy én gépeztem el esetleg mondhatják hogy én tettem el a pénzt vagy mi történhet? Előre is köszönöm a válaszokat segítségeket.


Válasz:

Legrosszabb esetben büntetőeljárás indulhat sikkasztás és hatóság félrevezetése miatt. Halmazati büntetésül 3 év szabadságvesztés szabható ki.
A nyomozóhatóság először valószínűleg tanúként fogja kihallgatni, majd a fennálló bizonyítékok és egyéb körülmények mérlegelése után döntenek a meggyanúsításáról.

Kereseti kérelem

Kérdés:

A kérdésem az lenne h mennyire számít súlyos ügynek egy kereseti kérelem (Fővárosi Munkaügyi Bíróság) az alperes elleni munkaviszonyból eredő igény érvényesítése iránti perben?(keresetet terjeszt elő)és h ez bele kerül-e az erkölcsi bizonyítványba?Nem vagyok jártas a jogi dolgokba ezért nem tudom ez megegyezik-e egy feljelentéssel?

Válasz:

Az ön által megnevezett kereseti kérelem nem feljelentés, nem kerül be az erkölcsi bizonyítványba, mert ebben az esetben nem büntetőügyről, hanem polgári peres eljárásról van szó.

Árjegyzék
Konzultáció
Feliratkozás hírlevélre

Kezdőlap | Bemutatkozás | Bűnügyek | Munkajog | Ingatlan | Követelések | Cégügyek | Öröklés | Családjog | Elérhetőség | Oldaltérkép

Azonnali keresés a Könyvelői Praktikumban:

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe