Dr. Zatik Levente ügyvéd Budapest


A tartalomhoz

Ügyvédi munkadíj

Lábléc

Az ügyvédi munkadíjam megállapítása során a következő árképzési tényezőket érvényesítem:

  • díjszabásom alapját úgy határoztam meg, hogy a szolgáltatások kedvező ár-érték arányúak legyenek;
  • az angol nyelven nyújtott jogi tanácsadás óradíja megegyezik a magyar nyelvű tanácsadás óradíjával;
  • díjszabásom alapja egységesen meghatározott, kivételesen indokolt esetben azonban az ügyfelem javára ettől kedvezőbb egyedi munkadíjban való megállapodás is lehetséges.


Talán Ön is tudja, hogy az ügyvédi munkadíj az ügyvéd és az ügyfél között szabad megállapodás tárgya, összegét a felek együttesen határozzák meg az ügy jellegének figyelembevételével. Ez tulajdonléppen a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ügyvéd tájékoztatja az ügyfelet a díjszabásáról, az ügyfél pedig vagy kifizeti a kért összeget, vagy kénytelen-kelletlen egy másik ügyvédnél fog érdeklődni. Amennyiben szeretne tőlem ügyvédi munkadíjra vonatkozó árajánlatot kérni, a főoldalon található üzenődoboz segítségével vagy e-mailben - iroda@jogitanacsok.com - bármikor megteheti. Munkanapokon igyekszem néhány órán belül válaszolni.

Egyéb tudnivalók az ügyvédi munkadíjról

1. Az ügyvédi munkadíj megállapításának módszerei

Az ügyvédi munkadíj lehet egyösszegben meghatározott, azaz fix díj, óradíjas, százalékos, sikerdíjas, illetve ezek ötvözete. Fix díjasak többek között a családjogi és munkajogi ügyek, a büntetőügyek és a cégalapítás. Óradíj alapú a jogi tanácsadás. Százalékos díjmegállapítás általában a polgári ügyekre jellemző.

Az ügyvédi munkadíj összegét az ügyvédi megbízási szerződés tartalmazza. Az ügyvédi munkadíj mértékének meghatározásakor az ügyvéd a következő körülményeket veszi figyelembe: az iroda fenntartással járó fajlagos költségeket (rezsi óradíj); a személyi jellegű kifizetések összegét (munkatársak nettó bére, járulékok stb.); a megbízás ellátásához szükséges tárgyi tudás összességét; az ehhez fűződő jogászi tapasztalatok piaci értékét és nem utolsósorban a munka elvégzésének időigényét.
Az ügyvédi munkadíj nem tartalmazza a készkiadások, illetékek összegét.

2. A kirendelt védő ügyvédi munkadíja

Büntetőügyekben a kirendelt védő ügyvédi munkadíja 3.000 Ft minden megkezdett óra után.
Ha az eljárási cselekményt nem lehetett megtartani, a kirendelt védő ügyvédi munkadíja 1.500 Ft.
A felülvizsgálati eljárásban megfogalmazott indítványért legkevesebb 3.000, legfeljebb 30.000 Ft jár a kirendelt védő részére.
A fogva tartásban lévo terhelttel folytatott megbeszélés esetén kirendelt védőt megillető ügyvédi munkadíj összege megkezdett óránként 1.500 Ft.
A kirendelt védot - erre irányuló indítványa esetén - a büntetoügy iratainak tanulmányozásáért minden megkezdett 100 oldal irat után - függetlenül attól, hogy az ügyben hány terhelt védelmét látja el, az iratokat hány alkalommal tanulmányozta, és hogy az iratokat helyettes útján tanulmányozta-e - a kirendelt ügyvédi óradíj összege, de ügyenként összesen legfeljebb 90.000 Ft összegű ügyvédi munkadíj illeti meg.
A kirendelt védő részére megállapított ügyvédi munkadíj összege nem tartalmazza az általános forgalmi adó összegét.
Az ügyvédi munkadíj mind a nyomozati, mind a bírósági szakban megilleti a kirendelt védőt.
A védő ügyvédi munkadíját és költségeit az a bíróság, az ügyész, illetoleg nyomozó hatóság elolegezi, amelynek eljárása során az költségként felmerült.

3. A pártfogó ügyvédi munkadíj

A pártfogó ügyvédi munkadíjat az állam fizeti. Ennek összege az elsőfokú eljárás befejezéséig:

  • polgári peres eljárásban a 3.000 Ft-os kirendelt védői díj hatszorosának,
  • nemperes eljárásban 3.000 Ft-os kirendelt védői díj háromszorosának,
  • büntetőügyben a 3.000 Ft-os kirendelt védői díj hatszorosának megfelelő összeg.


A pártfogó ügyvédi munkadíj másodfokú eljárásban, felülvizsgálati eljárásban, büntetőügyben a harmadfokú bírósági és perújítási eljárásban a fenti összeg ötven százaléka lehet.

Pernyertesség esetén a pernyertes fél pártfogó ügyvédjét a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekrol szóló 32/2003. IM rendeletben foglaltak szerinti összegű ügyvédi munkadíj illeti meg, azaz:

a) 10 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén a pertárgyérték 5%-a, de legalább 10 000 Ft,
b) 10 millió Ft feletti, de 100 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén az a) pontban meghatározott munkadíj és a 10 millió Ft feletti összeg 3%-a, de legalább 100 000 Ft,
c) 100 millió Ft-ot meghaladó pertárgyérték esetén a b) pontban meghatározott munkadíj és a 100 millió Ft feletti összeg 1%-a, de legalább 1 millió Ft.

A fenti összegű ügyvédi munkadíj megfizetésére a pervesztes felet kötelezi a bíróság.
Az ügyvédi munkadíj összegét a bíróság indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel. Az ügy bonyolultsága esetén bíróság az ügyvédi munkadíjat a fent írtnál magasabb összegben is megállapíthatja.
A párfogó ügyvéd felmerült készkiadásai után költségtérítésre jogosult. A készkiadások összegét az Igazságügyi Hivatal állapítja meg az ügyvéd által benyújtott tételes kimutatás alapján.
Ha a pártfogó ügyvéd nem részletezi és nem igazolja készkiadásait, részére a költségtérítése átalány formájában kerül megállapításra. A költségátalány összege a pártfogó ügyvédi munkadíj 25%-a.

Árjegyzék
Konzultáció
Feliratkozás hírlevélre
Ügyvédi munkadíj - Dr. Zatik Levente

Kezdőlap | Bemutatkozás | Bűnügyek | Munkajog | Ingatlan | Követelések | Cégügyek | Öröklés | Családjog | Elérhetőség | Oldaltérkép

Azonnali keresés a Könyvelői Praktikumban:

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe