Visszaélés-bejelentési szabálysértés, a bejelentő üldözése

A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény módosítása szerint a bejelentő üldözése szabálysértési tényállás nemcsak a bejelentővel szembeni hátrányos intézkedést, hanem a visszaélés-bejelentés megtételének megakadályozását, illetve annak kísérletét is szankcionálja.

2012. évi II. törvény

160/A. A bejelentő üldözése

206/A. § (1) Aki a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény szerinti közérdekű bejelentés vagy visszaélés-bejelentés miatt a közérdekű bejelentővel vagy a visszaélés bejelentőjével szemben a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény szerinti hátrányos intézkedést tesz, szabálysértést követ el.

(2) Aki a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény szerinti visszaélés-bejelentés megtételét akadályozza vagy megkísérli akadályozni, szabálysértést követ el.

Az akadályozás fogalmát a törvény nem definiálja, a magyar nyelv értelmező szótára szerint az akadályozás: valamely cselekvés, történés végrehajtását gátolja, valamely folyamat haladásának, kibontakozásának útját áll .

A visszaélés-bejelentés megtételét (az eljárás megindítását) akadályozó, hátráltató magatartásnak minősül, ha a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője nem teszi lehetővé a jogosult számára a bejelentés megtételét. Ez többféleképpen nyilvánulhat meg, pl. a bejelentő kizárása a helyiségből a szóbeli bejelentés megkísérlése esetén, vagy ha az írásbeli bejelentés megtételére a kötelezett nem biztosít kommunikációs csatornát, vagy azt időlegesen nem működteti.

Le kell szögezni, hogy szabálysértés felbujtója a törvény alapján felelősségre vonható. Felbujtó az, aki mást a cselekmény elkövetésére szándékosan rábír, jelen esetben (206/A. §) az, aki ráveszi az elkövetőt arra, hogy a bejelentés megtételét akadályozza meg, vagy hátrányos intézkedést alkalmazzon a bejelentő ellen.

A szabálysértés elkövetőjével szemben a hatóság pénzbírságot szabhat ki, amelynek legmagasabb összege 2023. szeptember 1-től kétszázezer forint.

A pénzbírságot meg nem fizetése esetén a bíróság szabálysértési elzárásra változtatja át.